Projektowanie modeli obudów i konstrukcji

Oferujemy usługi wykonania projektów w zakresie konstrukcji obudów metalowych, wsporników i innych elementów z różnego typu blach. Naszą kadrę w biurze projektowym stanowią doświadczeni inżynierowie o najwyższych kwalifikacjach. Podczas realizacji zlecenia dużą wagę przykładamy do jakości i terminowości wykonania projektu. Projektujemy w systemach CAD 3D. Wykorzystywane przez nas narzędzia programistyczne umożliwiają wykonanie kompletnego projektu w krótkim czasie. Uwzględniamy przy tym wszystkie wymagania klienta. Istotną częścią naszej pracy są konsultacje umożliwiające zdefiniowanie wspólnego celu i rozpoczęcie projektu. Bierzemy pod uwagę takie aspekty jak funkcje, konstrukcja, technologia, forma, ale także warunki ekonomiczne i ekologiczne. Z połączenia wszystkich składowych powstają optymalne wersje projektu.

Projektowanie obudów

Po wyborze ostatecznej wersji i wykonaniu prototypu przedstawiamy finalny projekt konstrukcji wraz z wykazem potrzebnych materiałów, komponentów, rysunkami technicznymi, technologią wykonania oraz przedstawiamy kosztorys.

W realizacji zleceń na podstawie projektów klienta korzystamy z przekazanych nam przez zleceniodawcę plików STP, DXF, DWG itd.
Przetworzone pliki klienta na format GEO niezbędne do dalszej obróbki na laserze i prasie krawędziowej są sprawdzane pod kątem możliwości wykorzystania w oprogramowaniu urządzeń. Na tym etapie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie zmiany w projekcie należy uwzględnić, aby jakość wykonania detalu była jak największa. Możliwa jest symulacja części, jeszcze przed jej produkcją oraz sprawdzenie możliwości wykonania jej przez naszą firmę.
Ważnym etapem w naszych pracach projektowych jest nesting gotowego płaskiego pliku geometrii, czyli proces rozmieszczenia detali na arkuszach blach w celu późniejszego wycinania na maszynie CNC. Naszym celem jest uzyskanie jak najmniejszych odpadów przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiedniej technologii. Właściwie dobrany nesting potrafi znacznie zmniejszyć koszty produkcji.
Finalnym etapem jest dobór właściwej technologii palenia i obróbka wpaleń w oprogramowaniu TruTops Laser.

Na dowolnym etapie zapytania czy też produkcji jesteśmy w stanie dokonać precyzyjnej kalkulacji za pomocą oprogramowania TruTops Calculate