Spawanie

Jedną ze świadczonych przez naszą firmę usług jest profesjonalne spawanie blach aluminiowych oraz stalowych (czarnych, kwasoodpornych i nierdzewnych). Jest to jedna z najlepszych metod łączenia elementów metalowych, umożliwiająca niezwykłą wytrzymałość gotowej konstrukcji.
W naszych pracach opieramy się przede wszystkim na metodach MAG/MIG oraz TIG.

Spawanie MAG/MIG

Pierwsza z metod wykorzystuje łuk elektryczny, który wytwarza się między specjalną elektrodą, ulegającą topnieniu, a danym materiałem. Dodatkową ochronę materiałom zapewnia gaz obojętny chemicznie. Podczas prac MAG/MIG niezbędne jest użycie spoiwa, które łączy ona materiały.

Spawanie TIG

Technika TIG natomiast opiera się na podobnych czynnościach, jednak nie jest konieczne wykorzystanie dodatkowego materiału, ponieważ poszczególne elementy łączy się poprzez przetopienie rowka spawalniczego.
Istotne jest w niej odpowiednie dobranie takich parametrów, jak natężenie prądu czy rodzaj elektrody nietopliwej.

Obie metody zapewniają niezwykle wysoką odporność na rozłączenie, a jednocześnie wykonane konstrukcje odznaczają się estetycznym wyglądem. Dlatego też spawanie w wykonaniu naszych fachowców gwarantuje najlepsze efekty tworzenia różnego rodzaju instalacji.