Polityka jakości

Głównym celem firmy jest współpraca z klientami w dłuższej perspektywie czasowej. Wiedząc, że proces budowania zaufania jest procesem długotrwałym jesteśmy gotowi poddać się próbie czasu, wierząc, że nasze zaplecze: technologiczne, organizacyjne, kadrowe sprosta wymogom nawet najbardziej wymagającym klientom. Chcemy, aby nasza firma była znana z wysokich kompetencji, rzetelności i terminowości.

Nasze cele strategiczne przewidują:

  • dostarczenie produktów i usług o wysokiej jakości przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i minimalizowaniu oddziaływania działalności na środowisko naturalne,
  • ciągły rozwój firmy ukierunkowany na realizację oczekiwań klientów,
  • zwiększenie liczby zadowolonych, korzystających z naszych usług klientów,
  • skrócenie do niezbędnego minimum czasu pomiędzy przyjęciem zlecenia i jego kompleksową realizacją,
  • kreowanie bezpiecznych oraz pro środowiskowych postaw i zachowań pracowników poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji oraz współudział i zaangażowanie w działaniach na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska.